Nowy początek czy kontynuacja?

Teorie i fakty dotyczące rozwoju polskiej ceramiki bolesławieckiej Peter Börner Der Beitrag erschien erstmalig 2009 im Ausstellungsbegleitbuch zum Projekt “Bunzlauer Keramik nach 1945”. Jakakolwiek monografia dotycząca ceramiki bolesławieckiej w powojennym – polskim już – Bunzlau czyli Bolesławcu nie została jeszcze wydana. Istnieją zaledwie nieliczne oraz okazjonalne wzmianki w tym zakresie, Weiterlesen…

Rola śląskich izb regionalnych (Heimatstuben) w uporaniu się z  przeżyciami po utracie ziemi ojczystej we wczesnych latach Republiki Federalnej Niemiec.

Dr Andrew Demshuk  Wydział Historii  American University  Waszyngton Konferencja 12-13.05.2022 „Osobiste wspomnienia-wspólna spuścizna kulturalna”. Badanie  materialnej spuścizny wypędzonych.  Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za wspaniałomyślne zaproszenie na tę konferencję, gdzie mogę przedstawić Państwu wyniki badań zawarte w mojej pierwszej książce pt. „Utracony niemiecki wschód: przymusowa migracja i polityka pamięci”(2012, Cambrigde Weiterlesen…

Die Rolle der schlesischen Heimatstuben bei der Aufarbeitung des Heimatverlusts in der frühen Bundesrepublik

Referat von Dr. Andrew Demshuk  Department of History  American University auf der Tagung „Persönliche Erinnerungen – gemeinsames Kulturerbe. Der Umgang mit dem materiellen Erbe der Heimatvertriebenen“ am 12. und 13. Mai 2022 in “Haus Schlesien”. Zuerst möchte ich mich bei Ihnen sehr bedanken für diese großzügige Einladung, die Forschungsergebnisse meines Weiterlesen…

Kamienie milowe i bariery

Meilensteine und Stolpersteine Wykład emerytowanego wicedyrektora Petera Börnera (Siegburg) w Haus Schlesien (Domu Śląskim) 12. maj 2022 Przegląd dwóch dziesięcioleci pracy non-profit (ehrenamtlich) w Bundesheimatgruppe (Federalnej Grupie Ojczyźnianej) Bunzlau F1  Współpracę w Grupie Ojczyźnianej rozpocząłem relatywnie późno. Nie przypuszczając, co mnie może spotkać, przeniosłem się ze względów prywatnych jako nauczyciel  Weiterlesen…

Przemówienie z okazji odsłonięcia pomnika księdza Paula Sauera (2014r.)

Przemówienie z okazji odsłonięcia pomnika księdza Paula Sauera w dn.26.09.2014r. w ogrodzie Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu Peter Börner (Bundesheimatgruppe Bunzlau) […] Wspominamy dziś katolickiego kapłana, który w latach 1938-1946 był księdzem w Bolesławcu. Miejsce wspominania go jest niezwyczajne, ale właściwe. Obelisk z roku 2010, tu przed Weiterlesen…