Nowy początek czy kontynuacja?

Teorie i fakty dotyczące rozwoju polskiej ceramiki bolesławieckiej Peter Börner Der Beitrag erschien erstmalig 2009 im Ausstellungsbegleitbuch zum Projekt “Bunzlauer Keramik nach 1945”. Jakakolwiek monografia dotycząca ceramiki bolesławieckiej w powojennym – polskim już – Bunzlau czyli Bolesławcu nie została jeszcze wydana. Istnieją zaledwie nieliczne oraz okazjonalne wzmianki w tym zakresie, Weiterlesen…

Rola śląskich izb regionalnych (Heimatstuben) w uporaniu się z  przeżyciami po utracie ziemi ojczystej we wczesnych latach Republiki Federalnej Niemiec.

Dr Andrew Demshuk  Wydział Historii  American University  Waszyngton Konferencja 12-13.05.2022 „Osobiste wspomnienia-wspólna spuścizna kulturalna”. Badanie  materialnej spuścizny wypędzonych.  Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za wspaniałomyślne zaproszenie na tę konferencję, gdzie mogę przedstawić Państwu wyniki badań zawarte w mojej pierwszej książce pt. „Utracony niemiecki wschód: przymusowa migracja i polityka pamięci”(2012, Cambrigde Weiterlesen…

Kamienie milowe i bariery

Meilensteine und Stolpersteine Wykład emerytowanego wicedyrektora Petera Börnera (Siegburg) w Haus Schlesien (Domu Śląskim) 12. maj 2022 Przegląd dwóch dziesięcioleci pracy non-profit (ehrenamtlich) w Bundesheimatgruppe (Federalnej Grupie Ojczyźnianej) Bunzlau F1  Współpracę w Grupie Ojczyźnianej rozpocząłem relatywnie późno. Nie przypuszczając, co mnie może spotkać, przeniosłem się ze względów prywatnych jako nauczyciel  Weiterlesen…

Przemówienie z okazji odsłonięcia pomnika księdza Paula Sauera (2014r.)

Przemówienie z okazji odsłonięcia pomnika księdza Paula Sauera w dn.26.09.2014r. w ogrodzie Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu Peter Börner (Bundesheimatgruppe Bunzlau) […] Wspominamy dziś katolickiego kapłana, który w latach 1938-1946 był księdzem w Bolesławcu. Miejsce wspominania go jest niezwyczajne, ale właściwe. Obelisk z roku 2010, tu przed Weiterlesen…